Nowa norma ISO 14001:2015

Nowa norma ISO 14001:2015

15 września 2015 r. opublikowana została norma ISO 14001:2015. Nowe wydanie normy różni się od poprzedniego, między innymi, strukturą. Dotychczas wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego były zawarte w jednym rozdziale,… Czytaj dalej …»

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  – czy trzeba go powołać?

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – czy trzeba go powołać?

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) nie trzeba powołać, lecz jest taka możliwość. Administrator Danych Osobowych (ADO), „właściciel danych” może podjąć jedną z dwóch decyzji: Powołać ABI (w razie potrzeby jego zastępców)… Czytaj dalej …»

NOWA NORMA ISO 9001:2015 – struktura i zmiany

NOWA NORMA ISO 9001:2015 – struktura i zmiany

Od września 2015 obowiązuje nowe wydanie normy  ISO 9001:2015. Pierwszą istotna zmianą jest zastosowanie ujednoliconej struktury zgodnej z załącznikiem SL. Treść normy została dopracowana tak, aby zapewnić łatwiejsze jej stosowanie również… Czytaj dalej …»

Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG… Czytaj dalej …»

Systemy zarządzania w służbie zdrowia

Systemy zarządzania w służbie zdrowia

Dostępność placówek medycznych jest coraz większa i konkurują one między sobą już nie tylko ilością i dostępnością usług medycznych, ale także ich jakością. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania, oprócz zwiększenia konkurencyjności… Czytaj dalej …»

Aktualizacja standardów norm ISO dla systemów zarządzania

Aktualizacja standardów norm ISO dla systemów zarządzania

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zakłada cykliczne aktualizowanie norm systemów zarządzania w celu zapewnienia aktualności i adekwatności wymagań do postępu cywilizacji. Ma to zapewnić swobodę w obszarze handlu międzynarodowego oraz ułatwić… Czytaj dalej …»

Ochrona Danych Osobowych – wdrożenia i szkolenia

Ochrona Danych Osobowych – wdrożenia i szkolenia

Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określone w znowelizowanej Ustawie o ochronie danych osobowych. Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe musi spełnić określone… Czytaj dalej …»

SZKOLENIA


W ramach wdrożenia systemu zarządzania oferujemy profesjonalne szkolenia zakończone egzaminem i uzyskaniem świadectwa wiodących organizacji certyfikujących.

ODO

W zakresie danych osobowych zapewniamy konsultacje, wdrożenia, szkolenia oraz audyty wewnętrzne dotyczące bezpiecznego i zgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych.

WDROŻENIA

Od ponad 10 lat świadczymy profesjonalne usługi związane z nowoczesnymi systemami zarządzania.

AUDYTY ENERGETYCZNE

Przeprowadzamy audyty energetyczne oraz zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie procesu.

 

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową w zakresie systemów zarządzania, optymalizacji i doskonalenia w Organizacjach. Działamy na rynku od 2003 r. i od początku naszej działalności zajmujemy się wszelkimi działaniami związanymi z systemami zarządzania, od wdrożeń, przez szkolenia aż po przeprowadzenie auditów. Nasze usługi skierowane są do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, ZOZ-ów, NZOZ-ów jak również do organizacji pozarządowych.