Archive for Kwiecień, 2017

Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wszystkie wyroby budowlane podlegają ocenie zgodności czyli ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz muszą być znakowane znakiem CE, który […]

Czytaj więcej…

Systemy zarządzania w służbie zdrowia

Dostępność placówek medycznych jest coraz większa i konkurują one między sobą już nie tylko ilością i dostępnością usług medycznych, ale także ich jakością. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania, oprócz zwiększenia konkurencyjności oraz satysfakcji pacjentów, przynosi też wymierne korzyści poprzez łatwiejsze pozyskiwanie funduszy od NFZ oraz innych źródeł finansowania. Certyfikowana jednostka medyczna […]

Czytaj więcej…

Aktualizacja standardów norm ISO dla systemów zarządzania

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zakłada cykliczne aktualizowanie norm systemów zarządzania w celu zapewnienia aktualności i adekwatności wymagań do postępu cywilizacji. Ma to zapewnić swobodę w obszarze handlu międzynarodowego oraz ułatwić integrację systemów w poszczególnych branżach. Aktualnie znowelizowane są normy z wielu sektorów, w tym te najbardziej popularne czyli ISO 9001 […]

Czytaj więcej…