Aktualności

Zwolnienie z akcyzy dla wyrobów węglowych 2017 r. – ISO 14001, ISO 50001, EMAS, audyty energetyczne

Zwolnienie z akcyzy dla wyrobów węglowych 2017 r. – ISO 14001, ISO 50001, EMAS, audyty energetyczne

Dnia 1 lipca 2017 weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. W aktualnym brzmieniu zwolnieniu podlegają zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe, w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów […]

Czytaj więcej…

Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania

Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania

W organizacjach najczęściej występują trzy powody wdrożenia systemu zarządzania wymagania klienta (przetarg, warunek nawiązania współpracy, itp.) marketing – narządzę promocji, zrównanie się z konkurencją i.in. poprawa i ciągłe doskonalenie procesów – świadome wdrożenie, zgodnie z podejściem procesowym i cyklem Deminga wraz z dążeniem do uzyskania wymiernych efektów. W dwóch pierwszych […]

Czytaj więcej…

Kalendarz szkoleń

Kalendarz szkoleń

 Kalendarz najbliższych szkoleń: Lp. Tytuł szkolenia Czas trwania Termin Cena* 1. ISO 9001:2015 – Pełnomocnik i Auditor Wewnętrzy + szacowanie ryzyka 3 dni 18-20 września 2017 1600 zł 2. Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 1 dzień 22 września 2017 700 zł 3. Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego wg  ISO […]

Czytaj więcej…

Nowa norma ISO 14001:2015

Nowa norma ISO 14001:2015

15 września 2015 r. opublikowana została norma ISO 14001:2015. Nowe wydanie normy różni się od poprzedniego, między innymi, strukturą. Dotychczas wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego były zawarte w jednym rozdziale, czwartym z podrozdziałami, aktualnie natomiast jest to aż 7 rozdziałów, i są to: Kontekst organizacji Przywództwo Planowanie Wsparcie Działania operacyjne […]

Czytaj więcej…

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  – czy trzeba go powołać?

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – czy trzeba go powołać?

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) nie trzeba powołać, lecz jest taka możliwość. Administrator Danych Osobowych (ADO), „właściciel danych” może podjąć jedną z dwóch decyzji: Powołać ABI (w razie potrzeby jego zastępców) Jeżeli Organizacja wybierze tę drogę, to musi zapewnić środki i organizacyjną odrębność ABI, co jest niezbędne do niezależnego wykonywania przypisanych […]

Czytaj więcej…

NOWA NORMA ISO 9001:2015 – struktura i zmiany

NOWA NORMA ISO 9001:2015 – struktura i zmiany

Od września 2015 obowiązuje nowe wydanie normy  ISO 9001:2015. Pierwszą istotna zmianą jest zastosowanie ujednoliconej struktury zgodnej z załącznikiem SL. Treść normy została dopracowana tak, aby zapewnić łatwiejsze jej stosowanie również przez firmy usługowe – sformułowanie “wyrób” zastąpiono nowym – “wyroby i usługi”.  Bardziej wyeksponowano istotę zapewnienia zgodności  z wymaganiami dostarczanych […]

Czytaj więcej…

Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wszystkie wyroby budowlane podlegają ocenie zgodności czyli ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz muszą być znakowane znakiem CE, który […]

Czytaj więcej…

Systemy zarządzania w służbie zdrowia

Dostępność placówek medycznych jest coraz większa i konkurują one między sobą już nie tylko ilością i dostępnością usług medycznych, ale także ich jakością. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania, oprócz zwiększenia konkurencyjności oraz satysfakcji pacjentów, przynosi też wymierne korzyści poprzez łatwiejsze pozyskiwanie funduszy od NFZ oraz innych źródeł finansowania. Certyfikowana jednostka medyczna […]

Czytaj więcej…

Aktualizacja standardów norm ISO dla systemów zarządzania

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zakłada cykliczne aktualizowanie norm systemów zarządzania w celu zapewnienia aktualności i adekwatności wymagań do postępu cywilizacji. Ma to zapewnić swobodę w obszarze handlu międzynarodowego oraz ułatwić integrację systemów w poszczególnych branżach. Aktualnie znowelizowane są normy z wielu sektorów, w tym te najbardziej popularne czyli ISO 9001 […]

Czytaj więcej…

Ochrona Danych Osobowych – wdrożenia i szkolenia

Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określone w znowelizowanej Ustawie o ochronie danych osobowych. Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe musi spełnić określone wymagania oraz zapewnić bezpieczeństwo tych danych. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych należy się liczyć z odpowiedzialnością administracyjną, […]

Czytaj więcej…