• Zwolnienie z akcyzy dla wyrobów węglowych 2017 r. – ISO 14001, ISO 50001, EMAS, audyty energetyczne

  Dnia 1 lipca 2017 weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. W aktualnym brzmieniu zwolnieniu podlegają zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe, w których wprowadzony został w życie… Czytaj dalej …»

 • KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

  W organizacjach najczęściej występują trzy powody wdrożenia systemu zarządzania wymagania klienta (przetarg, warunek nawiązania współpracy, itp.) marketing – narządzę promocji, zrównanie się z konkurencją i.in. poprawa i ciągłe doskonalenie procesów – świadome wdrożenie, zgodnie z podejściem procesowym i cyklem Deminga wraz z dążeniem do uzyskania… Czytaj dalej …»

 • Kalendarz szkoleń

   Kalendarz najbliższych szkoleń: Lp. Tytuł szkolenia Czas trwania Termin Cena* 1. ISO 9001:2015 – Pełnomocnik i Auditor Wewnętrzy + szacowanie ryzyka 3 dni 18-20 września 2017 1600 zł 2. Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 1 dzień 22 września 2017 700 zł 3. Wymagania… Czytaj dalej …»

 • Nowa norma ISO 14001:2015

  15 września 2015 r. opublikowana została norma ISO 14001:2015. Nowe wydanie normy różni się od poprzedniego, między innymi, strukturą. Dotychczas wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego były zawarte w jednym rozdziale, czwartym z podrozdziałami, aktualnie natomiast jest to aż 7 rozdziałów, i są to: Kontekst organizacji… Czytaj dalej …»

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji – czy trzeba go powołać?

  Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) nie trzeba powołać, lecz jest taka możliwość. Administrator Danych Osobowych (ADO), „właściciel danych” może podjąć jedną z dwóch decyzji: Powołać ABI (w razie potrzeby jego zastępców) Jeżeli Organizacja wybierze tę drogę, to musi zapewnić środki i organizacyjną odrębność ABI, co jest… Czytaj dalej …»

 • NOWA NORMA ISO 9001:2015 – struktura i zmiany

  Od września 2015 obowiązuje nowe wydanie normy  ISO 9001:2015. Pierwszą istotna zmianą jest zastosowanie ujednoliconej struktury zgodnej z załącznikiem SL. Treść normy została dopracowana tak, aby zapewnić łatwiejsze jej stosowanie również przez firmy usługowe – sformułowanie „wyrób” zastąpiono nowym – „wyroby i usługi”.  Bardziej wyeksponowano istotę… Czytaj dalej …»

 • Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

  Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wszystkie wyroby budowlane podlegają ocenie zgodności czyli ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz muszą… Czytaj dalej …»

 • Systemy zarządzania w służbie zdrowia

  Dostępność placówek medycznych jest coraz większa i konkurują one między sobą już nie tylko ilością i dostępnością usług medycznych, ale także ich jakością. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania, oprócz zwiększenia konkurencyjności oraz satysfakcji pacjentów, przynosi też wymierne korzyści poprzez łatwiejsze pozyskiwanie funduszy od NFZ oraz innych… Czytaj dalej …»

 • Aktualizacja standardów norm ISO dla systemów zarządzania

  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zakłada cykliczne aktualizowanie norm systemów zarządzania w celu zapewnienia aktualności i adekwatności wymagań do postępu cywilizacji. Ma to zapewnić swobodę w obszarze handlu międzynarodowego oraz ułatwić integrację systemów w poszczególnych branżach. Aktualnie znowelizowane są normy z wielu sektorów, w tym te… Czytaj dalej …»

 • Ochrona Danych Osobowych – wdrożenia i szkolenia

  Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określone w znowelizowanej Ustawie o ochronie danych osobowych. Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe musi spełnić określone wymagania oraz zapewnić bezpieczeństwo tych danych. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych należy… Czytaj dalej …»