Norma ISO 31000 stanowi pierwszy spójny standard dotyczący zarządzania ryzykiem. Norma jest zbiorem zasad, jakich należy się trzymać przy wdrażaniu procesu analizy ryzyka w organizacji. Określa ramy tego procesu, jednocześnie wskazując, że każda analiza ryzyka, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, powinna trzymać się wytycznych tej normy. Zasady określone w normie są uniwersalne i mogą być stosowane w obszarach:

 • operacyjnym,
 • dotyczącym bezpieczeństwa informacji,
 • finansowym
 • zarządzania ciągłością działania,
 • korporacyjnym,
 • i innych.

ISO 31000 zapewnia reguły oraz dostarcza ogólnych wskazówek wprowadzania Systemu Zarządzania Ryzykiem.
Wdrażanie i utrzymywanie procesu zarządzania ryzykiem jest wyjątkowo trudne i pracochłonne. Najczęściej, im większa organizacja, tym struktura zarządzania ryzykiem jest bardziej rozbudowana. Podczas audytów procesów zarządzania ryzykiem wnikliwie analizuje się wszystkie aspekty danej Organizacji, w tym cele, strukturę organizacyjną, świadomość wśród pracowników, procesy, które w niej zachodzą, produkty, usługi, zasoby a także projektowanie. Aby móc w pełni zastosować wytyczne normy ISO 31000 w wielu organizacjach niezbędne stało się wsparcie dedykowanym oprogramowaniem wspomagającym proces zarządzania ryzykiem.

Norma ISO 31000 ma pozwolić na skuteczne wdrożenie spójnego podejścia wspomagającego wdrożenia innych standardów zarządzania m.in. ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 27001.

Nasi konsultanci przeprowadzają wdrożenia lub audyty w zakresie zarządzania ryzykiem, zgodnie z normą ISO 31000, na każdym etapie działalności firmy. Wdrażając skuteczny proces zarządzania ryzykiem organizacja może poprawić swoją efektywność operacyjną, zwiększyć zaufanie interesariuszy a także skuteczniej zapobiegać stratom.

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem wymagań normy, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wybrane organizacje, w których firma QConsultant wdrożyła zarządzanie ryzykiem oraz przeprowadziła proces szacowania ryzyka zgodnie z normą ISO 31000:

 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • OPC Spółka z o.o.
 • SOFTWARE MIND S.A.
 • Supportive Recycling Poland Sp. z o.o.
 • PKP CARGO S.A. Zakład Południe
 • KAMSOFT S.A (dawniej Global Service)
 • DORFIN Sp. z o.o.
 • DOMENY.PL
 • PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.

Pełna lista klientów dostępna jest tutaj.