Home » HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Na podstawie art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych wszystkie organizacje, które prowadzą działalność w sektorze spożywczym mają obowiązek opracowania i wdrożenia systemu opartego na zasadach HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point- Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli). Uwzględnia on wszystkie etapy procesu od momentu przyjęcia surowców do chwili wprowadzenia na rynek, poprzez przygotowanie, przetwarzanie, pakowanie, przechowywanie i dystrybucję.

System HACCP jest systemem nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i jest ukierunkowany na usunięcie bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia i życia konsumentów bezpośrednio w miejscu gdzie powstają. Obliguje do zapewnienia bezpieczeństwa żywności poprzez ciągłe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, magazynowania i obrotu żywnością. Stałe nadzorowanie skuteczności funkcjonowania systemu HACCP gwarantuje utrzymywana w zakładzie wewnętrzna kontrola, której celem jest zapewnienie właściwej jakości żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

System HACCP jest oparty na siedmiu zasadach, które określają jak udoskonalać, realizować i utrzymywać skuteczność systemu zapewniającego produkcję bezpiecznej żywności:

 • rozpoznanie możliwych zagrożeń i środków dla ich kontroli
 • określenie Kontrolnych Punktów Krytycznych (CCP), gdzie muszą być zachowane szczególne środki ostrożności
 • ustalenie krytycznych granic, które muszą być przestrzegane, aby CCP znajdowały się pod kontrolą
 • ustalenie systemu nadzorowania kontroli w CCP
 • opracowanie działań naprawczych, które podejmuje się w przypadku utraty kontroli nad CCP
 • ustalenie postępowania sprawdzającego, czy system HACCP działa prawidłowo
 • opracowanie odpowiedniej dokumentacji i systemu zapisów

Do stosowania postanowień systemu HACCP są zobligowane następujące organizacje:

 • producenci środków spożywczych tj. cukiernie, piekarnie, zakłady mięsne, mleczarnie itp.;
 • producenci opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • hotele, restauracje, bary i inne instytucje świadczące usługi gastronomiczne
 • magazyny i mroźnie żywności;
 • hurtownie spożywcze i importerzy;
 • jednostki publiczne świadczące żywienie zbiorowe tj. szkoły, przedszkole, szpitale, domy opieki społecznej i inne;
 • sklepy spożywcze, niezależnie od skali i wielkości;
 • zakłady utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Skuteczne wdrożenie systemu HACCP zapewnia, biorąc pod uwagę aktualny poziom wiedzy i techniki, że produkty spożywcze są bezpieczne dla zdrowia i życia konsumenta.

QConsultant oferuje wdrożenie systemu HACCP w oparciu o wymagania prawne lub zgodnie z normą PN-EN ISO 22000:2006. Przygotowujemy go indywidualnie dla każdej firmy z uwzględnieniem specyfiki działalności.

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją Systemu HACCP, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wybrani klienci, którym QConsultant wdrożyła system HACCP:

 • Z.P.C. Barbara Luijckx Sp. z o.o.
 • WIGO Sp. z o.o.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWE „ECONOMICUS” Sp. z o.o.
 • T&K Polska Sp. z o.o.

Pełna lista klientów dostępna jest tutaj.