Home » Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Od 28 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Specjalizujemy się w doradzaniu i wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie spełnienia wymagań prawnych związanych z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych (w skrócie nazywanym ODO) oraz Rozporządzeniem dotyczącym unijnej reformy ochrony danych osobowych (w skrócie nazywanym „GDPR”, zwane także „RODO”). Oferujemy Państwu pomoc w zakresie realizacji zdań wynikających z wymagań ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzimy konsultacje, wdrożenia, szkolenia oraz audity wewnętrzne (kontrole) dotyczące bezpiecznego i zgodnego z aktualnymi przepisami przetwarzania danych osobowych.

Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe (zbiera, przechowuje, opracowuje, zmienia, udostępnia lub usuwa) musi spełnić określone przepisami wymagania oraz zapewnić bezpieczeństwo tych danych.

Ustawa o ochronie danych osobowych określa, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za osobę możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę, której tożsamość można określić na podstawie numeru identyfikacyjnego lub też ze względu na unikalne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych grozi odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna.

Firma QConsultant oferuje Państwu pomoc w zakresie realizacji zdań wynikających z wymagań ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzimy konsultacje, wdrożenia, szkolenia oraz audity wewnętrzne dotyczące bezpiecznego i zgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych.

Nasze usługi obejmują m.in:

 • Przeprowadzenie szkolenia z wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych
  dla Administratorów (Administrator Danach Osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemu Informatycznego);
 • Przeprowadzenie szkolenia z wymagań „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych” czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych ( w skrócie IOD);
 • Pomoc przy identyfikacji zbiorów danych osobowych i ewentualnej ich rejestracji;
 • Pomoc przy rejestrowaniu Administratorów Danych osobowych (Inspektorów Ochrony Danych Osobowych);
 • Opracowanie wymaganej przepisami dokumentacji (m.in. Polityki bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wzory formularzy, umów itd.);
 • Pomoc przy wyborze i wdrażaniu zabezpieczeń służących poprawie bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Wykonanie audytu wewnętrznego na zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • Wykonanie audytu wewnętrznego sprawdzającego skuteczność zabezpieczeń (technicznych i informatycznych) chroniących dane osobowe.
 • (Outsourcing) Bieżące prowadzenie spraw Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

Ochrona danych osobowych jest ściśle związana z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich informacji w Organizacji co gwarantuje wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wsparciem w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.