Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe (zbiera, przechowuje, opracowuje, zmienia, udostępnia lub usuwa) musi spełnić określone ustawą* wymagania oraz zapewnić bezpieczeństwo tych danych.

Ustawa określa, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za osobę możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę, której tożsamość można określić na podstawie numeru identyfikacyjnego lub też ze względu na unikalne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych grozi odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna.

Firma QConsultant oferuje Państwu pomoc w zakresie realizacji zdań wynikających z wymagań ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzimy konsultacje, wdrożenia, szkolenia oraz audity wewnętrzne dotyczące bezpiecznego i zgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych.

Nasze usługi obejmują:

 • Przeprowadzenie szkolenia z wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych
  dla Administratorów (ADO, ABI, ASI);
 • Przeprowadzenie szkolenia z wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych
  dla personelu przetwarzającego dane osobowe;
 • Pomoc przy identyfikacji zbiorów danych osobowych i rejestracji ich w GIODO;
 • Pomoc przy rejestrowaniu ABI w GIODO;
 • Opracowanie wymaganej przepisami dokumentacji ( m.in. Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wzory formularzy);
 • Pomoc przy wyborze i wdrażaniu zabezpieczeń służących poprawie bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Wykonanie audytu wewnętrznego na zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • Wykonanie audytu wewnętrznego sprawdzającego skuteczność zabezpieczeń (technicznych i informatycznych) chroniących dane osobowe.
 • Bieżące prowadzenie spraw Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Outsourcing)

Ochrona danych osobowych jest ściśle związana z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich informacji w Organizacja co gwarantuje wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2013.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wsparciem w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

* Od 1. stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określone w znowelizowanej Ustawie o ochronie danych osobowych.